logo

Tehnologija zanimanja bravar 2 pdf


Gradski sekretar (lan gradskog veća) 1111.03, ministar u Vladi 1111.04, narodni poslanik 1111.05, odbornik skuptine grada 1111.06, odbornik skuptine optine 1111.07, pokrajinski sekretar 1111.08, poslanik pokrajinske skuptine 1111.09.
Napomena: Izmeu ostalog, ovaj ifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja.Njihova je zajednika karakteristika ponajprije runa obrada metala.Cookies) kako bi vam pružio bolje korisniko iskustvo.Jednostavna zanimanja na gradilitima visokogradnje 9313.01 Manuelni radnik za visokogradnju 9313.02 Manuelni radnik za ruenje objekata 932 Jednostavna zanimanja u preraivakoj industriji 9321 Pakeri, runo 9321.01 Paker nametaja i parketa 9321.02 Radnik na etiketiranju robe 9321.03 Runi paker ambalažirane robe 9329 Ostala jednostavna zanimanja.Ifranti, korektori i srodni 4413.01 Korektor 4413.02 Službenik za recenziju 4413.03 Službenik za ifriranje 4413.04 Statistiki ifrant 4414 Pisari i srodni 4415 Službenici za razvrstavanje, arhiviranje i kopiranje dokumenata 4415.02 matchbook romance songs for Službenik za kopiranje dokumenata 4415.03 Službenik za razvrstavanje dokumenata 4416 Službenici za kadrovske poslove 4416.01.Bravar mora imati dobru runu spretnost, sposobnost prostornog predoavanja, smisao za tehniku i rjeavanje tehnikih problema, a poželjna je i kreativnost.
Tako bravar može raditi u zatvorenim prostorima radionicama, ali ponekad i na otvorenom, u razliitim vremenskim uvjetima.
Rukovaoci mainama za ivenje u industriji 8153.01 Rukovalac mainom za proizvodnju eira i kapa 8153.02 Rukovalac mainom za ivenje mebla 8153.03 iva kožne odeće (industrijski) 8153.04 iva konfekcije 8153.05 iva tekstila 8154 Rukovaoci mainama za doradu prediva i tekstila 8154.01 Bojadiser tekstila 8154.02 Oplemenjiva the voice season 3 full episodes tekstila.Zalagaoniari 4213.01 Zalagaoniar 4214 Naplaćivai dugova i srodni 4214.01 Inkasant 4214.02 Inkasant dobrovoljnih priloga 422 Službenici na informisanju stranaka i srodni 4221 Službenici turistikih agencija i srodni 4221.01 Agent za prodaju avionskih karata 4221.02 Organizator putovanja 4221.03 Predstavnik turistike agencije 4221.04 Službenik za prodaju putnih.Obrazovanje Opisi zanimanja Bravar/Bravarica, kratak opis, bravari se bave proizvodnjom razliitih runih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, metalnih prozora, vrata i drugih metalnih graevinskih elementa, metalnog namjetaja itd.Uzgajivai meovitih biljnih kultura 6114.01 Poljoprivredni radnik za meovite kulture 612 Tržino orijentisani uzgajivai životinja i srodni 6121 Uzgajivai stoke i proizvoai mleka 6121.04 Striža stoke 6121.05 Tovilac stoke 6121.06 Trgovac stokom 6121.07 Uzgajiva pasa 6121.08 Uzgajiva goveda 6121.09 Uzgajiva divljai u lovitu 6121.10 Uzgajiva.Opis poslova, bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke.U neke od glavnih alata spadaju builica, vie vrsta ekića, brusilice, lemilice, alati za merenje itd.
Svaki bravar mora znati itati nacrte i razumjeti tehniku dokumentaciju.
Ifra, naziv zanimanja 1, rukovodioci 11, zakonodavci, visoki zvaninici i izvrni direktori 111, zakonodavci i visoki zvaninici 1111, zakonodavci 1111.01, gradonaelnik (Predsednik gradskog veća) 1111.02.
Sitemap